In het academisch jaar 2022-2023 staat de Federatie BOCS onder leiding van bestuur Van der Velde. Het jaarthema luidt: ‘TRIAS’ o.d.z. “Om buiten onszelf voor de Ander te leven.

Debora van der Velde – Praeses

Mevrouw de Praeses leidt de Algemene Vergaderingen (AV’s) van de Federatie en organiseert elke maand een overleg tussen de voorzitters van de lidverenigingen. Dit jaar valt het contact met organisaties als BestuurlijkActief en Vidius ook onder haar verantwoordelijkheid.

bocspraeses@gmail.com


Koen van de Kieft – Ab actis

Meneer de Ab Actis behandelt de inkomende en uitgaande post. Hij beheert de agenda van het bestuur en notuleert tijdens vergaderingen. De Ab Actis is de voorzitter van de KerstOutReachcommissie.

bocsabactis@gmail.com 


Koen van de Kieft – Fiscus

Meneer de Fiscus verzorgt de financiën van de Federatie BOCS. Hij int contributie van de lidverenigingen en beheert de subsidie die verenigingen kunnen krijgen voor activiteiten. Tot slot zorgt hij ervoor dat tijdens open dagen en de UITweek nieuwe studenten kennis kunnen maken met de lidverenigingen van het BOCS.

bocsfiscus@gmail.com 


Lise-Marie Bobeldijk – Vice-praeses

Mevrouw de Vice-Praeses organiseert de Sing-Ins op dankdag en biddag, het jaarlijkse BOCSfeest en de andere activiteiten. Daarnaast onderhoudt ze de sociale media kanalen op Facebook en Instagram en houdt ze de site up to date. Verder onderhoudt zij de contacten met de externe partijen, waaronder de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht.

bocsvicepraeses@gmail.com