In het academisch jaar 2019-2020 staat Federatie BOCS onder leiding van bestuur Medendorp. Het jaarthema luidt: ‘het RoodBOCSje’ o.d.z. “Alta alatis patent”.

Praeses: Simon Medendorp (VGSU)

Meneer de Praeses leidt de Algemene Vergaderingen (AV’s) van de Federatie en organiseert elke maand een overleg tussen de voorzitters van de lidverenigingen. Daarnaast onderhoudt hij de contacten met de externe partijen, waaronder de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht.

praeses@bocs.nl


Ab actis: Thirza Menkveld (Ichthus)

Mevrouw de Ab Actis behandelt de inkomende en uitgaande post. Ze beheert de agenda van het bestuur en notuleert tijdens vergaderingen.

abactis@bocs.nl 


Fiscus: Willeke Bredewold (Sola Scriptura)

Mevrouw de Fiscus verzorgt de financiën van de Federatie BOCS. Zij int contributie van de lidverenigingen en beheert de subsidie die verenigingen kunnen krijgen voor activiteiten. Daarnaast valt de Kerstoutreachcommissie onder haar verantwoordelijkheid.

fiscus@bocs.nl 


Vice-praeses: Sanne Hoepel (S.S.R.- N.U.)

Mevrouw de Vice-Praeses organiseert de Sing-Ins op dankdag en biddag, het jaarlijkse BOCSfeest en de andere activiteiten. Daarnaast onderhoudt ze de sociale media kanalen op Facebook en Instagram en houdt ze de site up to date. Tot slot zorgt ze ervoor dat tijdens open dagen en de UITweek nieuwe studenten kennis kunnen maken met de lidverenigingen van het BOCS.

vicepraeses@bocs.nl